T 089 32 20 30 | F 089 32 20 38 info@kromoxi.be

Wie werkt er op welke afdeling

 


Stefan Vrancken is als afgevaardigd bestuurder en directeur verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en specifiek voor alle interne administratie (facturatie, aankoop, financiën, personeel, …).
vrancken.stefan@kromoxi.be

Karina Bleus is de echtgenote van Stefan Vrancken. Zij is in het bedrijf actief sinds 2001. Haar voornaamste taken bestaan uit administratie, het contacteren van de klanten en de verwerking van inkomende goederen. Als er klantenavonden, seminaries, opendeurdagen etc. georganiseerd worden, is het Karina die alle voorbereidingen treft, de praktische afspraken maakt en zorgt dat alles vlekkeloos verloopt. Karina probeert ook ervoor te zorgen dat iedere klant tijdig zijn Kromoxi-factuur betaalt.
bleus.karina@kromoxi.be


Marc Machiels is verantwoordelijk voor alle logistiek binnen Kromoxi. Als logistiek directeur maakt hij deel uit van het managementteam. Alle bestellingen die wij ontvangen voor 9 uur ‘s ochtends, worden door onze magazijniers voorbereid. Op een apart infobord in ons magazijn wordt elke bestelling genoteerd die is klaargezet, samen met de naam van de klant en de plaats van levering. Om 9 uur maakt Marc het definitieve routeplan op. Marc zorgt er als pater familias ook voor dat alles binnen het bedrijf perfect georganiseerd is.
machiels.marc@kromoxi.be

Pin It on Pinterest

Share This